Visie op User Generated Content

23 mrt. 2016 | Door: Pascal Vleugels

Visie op User Generated Content

Tot op heden is Citynavigator gericht op het ontsluiten van (redactionele) data die vanuit toeristische organisaties verzamelt wordt. Denk hierbij aan restaurants, routes en koppelingen met de Nederlandse Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur (NDTRC). De volgende stap is het verzamelen van data van eindgebruikers en bezoekers van de diverse website(s).

De ODP invoertool (Open Data Platform) is geschikt voor het invoeren en distribueren van toeristische (publieke) data. De data kan door middel van een API uitgelezen worden en gebruikt voor allerlei doeleinden (tonen van data op een website, app, kiosk). Op dit moment voert de redactie (van steden, regio’s en provincies) de meerderheid van de data in. Het is ook mogelijk om ondernemers de eigen data in het ODP aan te laten passen. Hiermee kunnen ze de eigen POI-detailpagina up-to-date houden.

Om de invoertool ook geschikt te maken voor bezoekers van de website, wordt een geheel nieuwe interface beschikbaar gesteld. Hiermee kan op een eenvoudige wijze User Generated Content aangemaakt en ingestuurd worden.

Wat is User Generated Content?

Onder User Generated Content verstaan we alles wat door een eindgebruiker aan data ingestuurd kan worden. Het unieke aan User Generated Content, is…de User. De persoon die de content genereert en beschikbaar stelt. Zonder een user is er geen content. Daarom worden een aantal fundamentele beslissingen genomen:

Hoe kan een gebruiker content aanmaken?

Door middel van een inlogformulier op de website kan de gebruiker een account aanmaken. Met dit profiel kunnen de geactiveerde User Generated Content modules gebruikt worden. Denk hierbij aan:

Afhankelijk van de gekozen functionaliteit, kan de gebruiker zijn content insturen. Op dat moment is het afhankelijk van de redactie of de content direct gepubliceerd wordt, of dat deze eerst goedgekeurd dient te worden.

Logica en opslag van data

Qua logica maken we een strikt onderscheid tussen openbare data (review, tip) en gebruikersdata (profiel, contactgegevens). Het hele gebruikersbeheer en inloggen handelen we af via het gekozen Content Management Systeem. In het cms wordt ook alle persoonsinformatie opgeslagen. Omdat de user in verschillende hoedanigheden ingezet kan worden, hanteren we de generieke term ‘persoon’ als term om de data in op te slaan. Aan de voorzijde van de website kan de 'persoon’ een andere benaming krijgen (insider, expert, local, enz.)

Alle content die gegenereerd wordt (review, tip), wordt als open data opgeslagen in het ODP. Hiermee wordt het dus ook mogelijk om reviews van het eigen platform naar anderen te ontsluiten via de API. Daarnaast kan User Generated Content dus ook gerelateerd worden aan andere UGC-items of overige item types (locations/events).

Omdat alle data opgeslagen wordt in de database, kunnen hier op een later moment ook statistieken en rapportages mee gegenereerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de meest populaire locaties.

Welke modules zijn we mee bezig

User Login

Tips

Favorieten

Reviews

Personen

Pascal Vleugels
Bekijk profiel