Nieuwe werkwijze en verbetering proces

3 apr. 2016 | Door: Pim Stoel

Nieuwe werkwijze en verbetering proces

Met de start van het nieuwe jaar, is ook een nieuwe werkwijze en teamindeling binnen Insiders gestart. Met deze nieuwe werkwijze willen wij de kwaliteit van onze producten (nog) beter waarborgen en vooral meer focus aanbrengen op structurele doorontwikkeling van het product Citynavigator.

De grootste verandering is de creatie van twee individuele teams. Dit zijn het Citynavigatorteam en het Implementatieteam.

Citynavigatorteam

Het Citynavigatorteam werkt binnen Insiders met volledige focus aan het product Citynavigator. Dit betekent dat er een fulltime team beschikbaar is wat nieuwe modules ontwikkelt, bestaande modules en functionaliteiten optimaliseert en ook onderhoud pleegt aan bestaande functionaliteiten. Het product hierin is onder te verdelen in meerdere onderdelen (componenten). Primair gaat het om de volgende twee systemen:

  1. Open Data Platform (ODP).
  2. Content Management Systeem Kunstmaan (CMS).

Ook heeft het Citynavigatorteam de focus op usability en usertesting. Alle functionaliteiten en modules worden uitvoerig getest op functionele werking en gebruiksvriendelijkheid.

Implementatieteam

Het implementatieteam werkt binnen Insiders met volledige focus op implementaties van het product. Dit betekent dat dit team de opleveringen van het Citynavigatorteam gebruikt en deze toepast in de diverse projecten. Een project is bijvoorbeeld de realisatie van een website inclusief eigen template, geheel gekoppeld aan een eigen Open Data Platform.

Werken met focus

Door werkzaamheden te verdelen over deze twee teams, kan er veel beter met focus worden gewerkt. Waar voorheen de prioriteiten tussen doorontwikkeling van het product Citynavigator verstrikt konden raken in afspraken rondom specifieke projecten, is er nu een strikte scheiding aangebracht. Er zijn naast twee teams dus ook twee volledige losse backlogs beschikbaar.

Scrum

De toepassing van scrum als werkwijze is ongewijzigd gebleven. De enige aanpassing is dat beide teams vanaf nu werken met twee-wekelijkse-sprints. Om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen beide teams perfect verloopt, vinden er wekelijks meerdere scrummeetings plaats. In deze meetings worden nieuwe functionaliteiten besproken of gepresenteerd. Er zal intern dus altijd een overdracht plaatsvinden vanuit het Citynavigatorteam naar het implementatieteam en vice versa. Om de interne processen te coördineren heeft ieder team een eigen productowner. Deze PO zorgt ervoor dat het team werkt aan de juiste functionaliteiten of opdrachten, de planning wordt nagestreefd en dat de stakeholders worden voorzien van de laatste inzichten en informatie.

Communicatie richting partners

Een van de nieuwe doelen die is gesteld voor 2016 is het verbeteren van de communicatie richting partners. Om partners meer inzicht te geven in de werkzaamheden en het proces van het product Citynavigator, zijn er meerdere middelen ingezet.

Kwartaalupdate

Allereerst zal er ieder kwartaal een nieuwsbrief (lees: update) worden verzonden richting alle gebruikers van Citynavigator. In deze update staan alle nieuwtjes omtrent modules en geoptimaliseerde functionaliteiten van het afgelopen kwartaal. Het mooie van deze update is dat alle middelen die gecommuniceerd worden ook direct beschikbaar zijn! Eventuele nieuwe modules en/of pageparts zijn op aanvraag af te nemen.

Zendesk

Ook is Zendesk volledig vernieuwd. Zendesk is een online tickettool waartoe alle partners van Insiders toegang krijgen. In Zendesk is diverse documentatie te vinden over de voortgang van het product Citynavigator, maar ook handleidingen, achtergrondinformatie en de roadmap. Op de roadmap staan alle functionaliteiten die in het komende kwartaal worden gerealiseerd. Deze roadmap staat per kwartaal vast en kan niet gewijzigd worden. Daarnaast dient Zendesk uiteraard ook nog als tickettool voor het doorgeven van vragen, wensen op foutmeldingen.

Citynavigator Blog

Als laatste is ook de Citynavigatorblog ingericht en openbaar toegankelijk. Op deze blog komen alle achtergronden te staan over de functionaliteiten die zijn voorbereid of uitgewerkt door het Citynavigatorteam. Houd hem dus zeker in de gaten en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent Citynavigator!

Pim Stoel
Bekijk profiel