In 6 stappen op weg naar Digitale Toegankelijkheid

21 sep. 2020 | Door: Pascal Vleugels

In 6 stappen op weg naar Digitale Toegankelijkheid

Vanaf 23 september 2020 moeten álle websites van álle overheidsinstanties voldoen aan de wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid. In 6 stappen laten we zien hoe we toe kunnen werken naar volledige Digitale Toegankelijkheid.

Dit is vastgelegd in het “Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid”. Er wordt ook wel gepraat over de “Wet Digitale Toegankelijkheid” of het “VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking”. Het doel is om een inclusieve maatschappij te creëren, waarbij iedereen “gewoon mee kan doen” en niemand beperkt wordt in zijn mogelijkheden. In 6 stappen laten we zien hoe we toe kunnen werken naar volledige Digitale Toegankelijkheid.

De volgende data zijn belangrijk in het kader van de Digitale Toegankelijkheid:

Moet ik als (city)marketing organisatie ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen?

Dat ligt aan de manier waarop de destinatiemarketingorganisatie (DMO) is opgebouwd. Indien er vanuit de lokale overheid wordt (mede) gefinancierd, kun je spreken over een “Publiekrechtelijke instelling” en dien je dus inderdaad te voldoen aan de wetgeving.

De “Wet Digitale Toegankelijkheid” is in Nederland dus verplicht voor (semi-)overheden, maar sinds juni 2019 moeten ook “gewone” bedrijven werken aan digitale toegankelijkheid. Op 7 juni 2019 werd de Europese Accessibility Act van kracht, die gebaseerd is op het “VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking”. Bedrijven krijgen tot 2025 de tijd om producten en diensten digitaal toegankelijk te maken.

Kortom: Alle reden goed te kijken naar je digitale toegankelijkheid om te voldoen aan de wetgeving. Maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt wil je uiteraard ook niemand uitsluiten of beperken. Lees meer op www.digitoegankelijkheid.nl.

Hoe ga ik voldoen aan al die digitale toegankelijkheidseisen?

Het klinkt als een enorme klus om te voldoen aan de wetgeving, maar wat betekent “voldoen” nu precies?

Het “Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid” verplicht overheidsorganisaties om hun websites en apps toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking en daarover een verklaring af te leggen.

Wat houdt dit concreet in?

 1. Je past de toegankelijkheidsnorm toe: WCAG 2.1, niveau A + AA;
 2. Je publiceert voor iedere website die onder de verantwoordelijkheid valt van jouw organisatie een toegankelijkheidsverklaring. Ga direct aan de slag met jouw eigen Toegankelijkheidsverklaring.

Het toepassen van de toegankelijkheidsnorm betekent niet dat op 23 september 2020 alle websites van jouw organisatie meteen volledig moeten voldoen aan alle eisen uit die norm. Het toetsen van alle toegankelijkheidseisen dient te gebeuren door een erkende toetsings-organisatie. Wij werken graag samen met Stichting Accessibility.

Na het accessibility onderzoek krijg je een uitgebreid rapport waarin op basis van steekproeven exact staat beschreven op welke punten nog gewerkt kan worden aan de digitale toegankelijkheid.

Het 6-Stappenplan voor Digitale Toegankelijkheid

Een website toegankelijk maken is geen eenmalig iets, het is iets waar je continu op bedacht moet zijn. Er zijn een aantal technische zaken die de webbouwer in orde moet hebben, maar als redactie heb je ook een grote verantwoordelijkheid om de website toegankelijk te krijgen én te houden. Om je te helpen bij het toegankelijk krijgen (en houden) van je website, is er een handig stappenplan gemaakt.

De wet vereist niet dat elke website meteen al voldoet aan alle toegankelijkheidseisen. Dit is iets waar de organisatie naartoe werkt binnen een redelijk haalbare termijn, op basis van een gestructureerde aanpak.

Het stappenplan is zo opgesteld dat je organisatie hiermee kan voldoen aan de wettelijke verplichting. Het is ontzettend belangrijk dat je (aantoonbaar) laat zien dat je werkt aan de verbetering van de toegankelijkheid van je website. En dat je voor elke website een toegankelijkheidsverklaring afgeeft.

Stroomschema met stappenplan voor Digitale Toegankelijkheid

Bron: https://www.digitoegankelijk.nl/aanpak/stappenplan-toegankelijke-website

Wat is Digitale Toegankelijkheid?

Volgens Stichting Accessibility betekent digitale toegankelijkheid:

“Diensten en informatie aanbieden op een manier dat deze voor iedereen bruikbaar is, ongeacht een eventuele beperking”

Het doel is om een inclusieve maatschappij te creëren, waarbij iedereen volledig en gelijkwaardig deel kan nemen en niemand beperkt wordt in zijn mogelijkheden. Websites en apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.

Voor wie is webtoegankelijkheid belangrijk?

Als je aan toegankelijkheid denkt, dan denk je al snel aan de volgende doelgroepen met een beperking:

Grafiek met overzicht van aantal Nederlanders met een beperking. In totaal zijn dat zo'n 6 miljoen.

Bron: https://jeroenhulscher.nl/hoeveel-mensen-hebben-een-beperking/

Als je alle cijfers bij elkaar op zou tellen, kom je op ruim 6 miljoen Nederlanders met een beperking. Kortom, circa 35% van de Nederlandse bevolking kan jouw website niet goed gebruiken of begrijpen als deze niet digitaal toegankelijk is.

Maar hier houdt het niet op. Door de toegankelijkheid van je website te verbeteren, wordt de website beter bruikbaar voor iedereen. Ook voor ouderen of mensen met verouderde computers of software. Daarnaast wordt ook de techniek “schoner” en robuuster en kan er wellicht zelf een financieel voordeel in zitten qua hosting/servers.

Ook zoekmachines (zoals Google) worden blij van schone code en gestructureerde (goed leesbare) content. Je vindbaarheid wordt ook nog eens verbeterd!

Waarom je als bedrijf een toegankelijke website wilt hebben

Lees ook onze andere artikelen over Digitale Toegankelijkheid


Dit kun je zelf al doen op weg naar een toegankelijke website

 1. In kaart brengen en eerste beoordeling van alle online kanalen
  Met dit overzicht kun je direct aan de slag met het opstellen van de toegankelijkheidsverklaringen. Per online kanaal bekijk je (eventueel samen met je bouwer) wat de beste vervolgstap is: optimaliseren, herbouw of ontmanteling.
 2. Het invullen of opstellen van de Toegankelijkheidsverklaring
  Het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring kan best ingewikkeld zijn. Voor overheidsorganisaties adviseren we het gebruik van de invulassistent, voor overige organisaties volstaat het opnemen van een pagina op de website zelf.
 3. Content toegankelijk maken
  Je kunt nu al beginnen met het inzichtelijk en toegankelijk maken van alle content op de website (eventueel na aanleiding van bevindingen uit de audit). Daar hebben we het volgende artikel over geschreven: 7 tips voor een toegankelijke website.

<div style="background:#E4ECF3; padding:20px; border-radius:20px; margin-bottom:30px">

Zo kunnen wij jou helpen met Digitale Toegankelijkheid

 1. Organiseren van een toegankelijkheidsonderzoek/audit in samenwerking met een erkend toetsingsbureau
  In samenwerking met Stichting Accessibility wordt een audit uitgevoerd op de website. Het resultaat is een uitgebreid rapport met aandachtspunten.
 2. Toepassen bevindingen op technisch gebied
  Indien er technische aanpassingen gedaan dienen te worden aan de website, helpen we daar uiteraard bij.
 3. Kennissessie Toegankelijkheid
  Door middel van een (korte) kennissessie brengen we je redactie op de hoogte van alle ins-and-outs rondom digitale toegankelijkheid en adviseren over het maken van toegankelijke content.
 4. Content toegankelijk maken
  We kunnen redactioneel ondersteunen bij het toegankelijk maken van alle content op de website (eventueel na aanleiding van bevindingen uit de audit).

<img src="/images/ruben.png" align="right"/>

Heb je vragen?

Neem contact op met Ruben Haverkamp via ruben@insiders.nl
of bel naar 073-684 15 90

</div>

Pascal Vleugels
Bekijk profiel