3 apr. 2018 | Door: Pascal Vleugels

Het Citynavigator Open Data Platform is klaar voor de GDPR

Het zal niemand ontgaan zijn, maar eind mei wordt de aangescherpte privacywetgeving GDPR van kracht. Om te voldoen aan deze regelgeving, wordt het Open Data Platform uitgebreid met een aantal nieuwe functionaliteiten.

In een vorig artikel hebben we al uitgebreid gesproken over de mogelijkheid om algemene voorwaarden toe te voegen in het Open Data Platform. In deze update zijn we weer een stap verder om te voldoen aan de vernieuwde privacywetgeving GDPR.

Dit hebben we toegevoegd in ODP:

  1. Akkoord vragen op voorwaarden voor gebruik van het Open Data Platform tijdens de registratie van een nieuw account.
  2. Akkoord vragen op voorwaarden voor gebruik van het Open Data Platform bij wijziging van de voorwaarden.
  3. Opslaan van toestemming van akkoord op voorwaarden in het Open Data Platform (inclusief datum van akkoord).
  4. Verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens indienen in het Open Data Platform.

Nieuwe gebruikers dienen akkoord te gaan met de voorwaarden bij registratie

Voorbeeld van registratieformulier voor nieuwe gebruikers

Indien een nieuw account wordt aangemaakt in het Open Data Platform, dient de gebruiker akkoord te gaan met de voorwaarden. Indien er geen akkoord wordt gegeven op de voorwaarden, kan het account niet aangemaakt worden.

De gebruiker dient zelf expliciet toestemming te geven.

Indien de voorwaarden worden gewijzigd, dient een gebruiker opnieuw akkoord te gaan met de voorwaarden

Voorbeeld van melding indien er opnieuw akkoord dient te worden gegeven

Als beheerder van het Open Data Platform heb je de mogelijkheid om de voorwaarden te wijzigen. Op dat moment worden alle eerder gegeven akkoorden ongedaan gemaakt. Iedereen die inlogt in het Open Data Platform krijgt vervolgens een melding te zien. In deze melding wordt de gebruiker gevraagd om (opnieuw) akkoord te geven op de voorwaarden. Zonder dat er opnieuw akkoord wordt gegeven, kan de gebruiker geen gebruik maken van het systeem.

Akkoord op toestemming wordt opgeslagen bij gebruikersprofiel

Conform de vernieuwde regelgeving wordt opgeslagen wie wanneer waarvoor toestemming heeft gegeven. Per gebruiker is te zien wanneer deze toestemming heeft gegeven voor de voorwaarden.

Indienen verzoek tot vergetelheid

Voorbeeld van indienen verzoek tot vergetelheid

Iedere gebruiker heeft vanaf heden de mogelijkheid om een “verzoek tot vergetelheid” in te dienen. In het gebruikersprofiel krijgt iedere gebruiker de mogelijkheid om dit verzoek in te dienen bij de beheerder van het Open Data Platform.

Dit staat er nog op onze todo-lijst:

Binnenkort wordt de nieuwe versie van het Open Data Platform (versie 3.0) voor alle partners uitgerold.

Pascal Vleugels
Bekijk profiel